Nasza kancelaria oferuje szeroki zakres usług prawnych, obejmujących różne gałęzie prawa:✓ prawo cywilne, szczególnie obsługa rynku nieruchomości (w prawie lokalowym, przepisach regulujących zarządzanie nieruchomościami, pośrednictwie w obrocie nieruchomościami), a także prowadzenie sporów sądowych, postępowań egzekucyjnych oraz kompleksowa pomoc prawna w zakresie uregulowania stanu prawnego nieruchomości,✓ prawo spółek (tworzenie i rejestracja spółek, połączenia, podziały,  przekształcenia spółek, restrukturyzacje, likwidacje i procesy naprawcze spółek, tworzenie regulaminów organów spółek, organizacja zgromadzeń wspólników i zebrań akcjonariuszy, tworzenie projektów i negocjacje umów, reprezentacja przed sądami i innymi organami państwowymi),✓ prawo bankowe (tj. prowadzimy sprawy o roszczenia z tzw. Umów kredytów "frankowych", spraw dotyczące "polisolokat", umów opcji walutowych, obligacji, oraz funduszy inwestycyjnych, doradztwo prawne w związku z zawieranymi przez Klientów umowami z zakresu prawa bankowego, oraz w związku z udzielanymi prawnymi zabezpieczeniami, reprezentowanie Klientów w postępowaniach sądowych związanych z działalnością bankową, doradztwo prawne w zakresie produktów bankowych).


✓ prawo pracy (m.in. opracowywanie projektów umów o pracę, kontraktów menadżerskich, umów o zakazie konkurencji, tworzenie projektów wewnątrzzakładowych oraz ponadzakładowych aktów prawa pracy, reprezentacja pracodawców i pracowników w sporach sądowych),


✓ prawo konkurencji (m.in. doradztwo prawne, przygotowywanie projektów pism do polskich organów ochrony konkurencji, reprezentowanie Klientów przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz właściwymi sądami),✓ prawo administracyjne, w tym w szczególności prawo budowlane (m.in. reprezentacja Klientów przed organami administracji w toku postępowania o warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, o pozwolenie na budowę, na etapie wykonawczym, w procesie uzyskiwania niezbędnych uzgodnień i opinii, doradztwo w zakresie uzyskiwania decyzji administracyjnych i pozwoleń wymaganych ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).✓ prawo energetyczne ( m.in. doradztwo prawne sektora energetyki, w szczególności usługi prawne z zakresu ustawy prawo energetyczne, ustawy o odnawialnych źródłach energii, ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz innych regulacji z sektora energetyki, reprezentowania klientów przed Prezesem URE jak również w postępowaniu odwoławczym przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów)Nasza kancelaria świadczy na rzecz swoich Klientów doradztwo w zakresie wyboru najkorzystniejszej formy prawnej prowadzenia działalności oraz prowadzi kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych, w tym doradztwo w bieżącej działalności gospodarczej.Prowadzimy również sprawy z zakresu prawa rodzinnego i prawa karnego,

w tym z zakresu prawa karnego skarbowego.Nasza kancelaria udziela porad prawnych odnośnie możliwości uzyskania wsparcia finansowego w związku z ograniczeniami wprowadzonymi podczas pandemii Covid 19 oraz w sprawach stosunków prawnych  między podmiotami z Polski i Wielkiej Brytanii po tzw. Brexicie.

Prosimy o opisanie Państwa sytuacji w wiadomości mailowej i wysłanie jej na adres: kancelaria@bbroniewicz.pl

Odpowiemy najszybciej jak to możliwe.

ZAKRES NASZYCH USŁUG

Skontaktuj się z nami:

Pracujemy:

pon-pt

od 9.00 do 17.00

694 803 502

692 035 470

692 032 386

Adwokat Beata Broniewicz Pasieka

Kancelaria Adwokacka

Zapraszamy do  AKTUALNOŚCI  oraz na nasze profile na Facebooku i Instagramie!


Adwokat Beata Broniewicz Pasieka

Kancelaria Adwokacka

ul. Mogilska 120B/6, 31-445 KRAKÓW

694 803 502, 692 035 470, 692 032 386


Napisz do nas:

Lub zadzwoń:

ul. Żelazna 87/301 p. III, 00-897 WARSZAWA

filia:

O NAS

ZAKRES USŁUG

AKTUALNOŚCI

GALERIA

RODO

KONTAKT

O NAS

ZAKRES USŁUG

AKTUALNOŚCI

GALERIA

RODO

KONTAKT