Odpowiedź Rzecznika Finansowego na wystąpienie kancelarii w sprawie warunków wakacji kredytowych

29/04/20 11:02

ODPOWIEDŹ RZECZNIKA FINANSOWEGO NA 

WYSTĄPIENIE KANCELARII W SPRAWIE WARUNKÓW WAKACJI KREDYTOWYCH


Szanowni Państwo,

       8 kwietnia zwróciliśmy się z wnioskiem do Rzecznika Finansowego oraz Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o interwencję w sprawie proponowanych przez banki warunków odraczania terminów spłaty kredytów w związku z kryzysem wywołanym rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Cov-2.

Nasza inicjatywa została podjęta w trosce o dobro kredytobiorców, wobec zdiagnozowania nieuczciwej praktyki rynkowej, jaką stosują niektóre banki przy okazji oferowania tzw. „wakacji kredytowych”. Sprawa dotyczy zamieszczania we wzorcach wniosków o odroczenie rat lub aneksów do umowy kredytu, oświadczeń kredytobiorcy o uznaniu wysokości zadłużenia.

W dniu wczorajszym, otrzymaliśmy odpowiedź od Rzecznika Finansowego, który poinformował nas, że zidentyfikował przypadki wprowadzania do dokumentów uruchamiających „wakacje kredytowe” postanowień dotyczących tzw. potwierdzenia salda przez klienta. Jednocześnie wskazał, że podjął już stosowne kroki w sprawie polegające m.in. na wystąpieniu do Prezesa UOKIK o wszczęcie postępowania w związku z podejrzeniem naruszenia zbiorowych interesów konsumentów.

Rzecznik podziękował Kancelarii za zasygnalizowanie problemu, a my deklarujemy, że będziemy dla Państwa cały czas monitorować sytuację w sprawie.

                                                                                                                                   r.pr. Michał Babij