Wygrana ws. przeciwko Santander Bank Polska S.A.

Sunday, 6 February 2022 19:33

WYROK z dnia 13.08.2021 r. ws. przeciwko Santander Bank Polska S.A.


Sygn I C 1159/18  SSO Marcin Śmigiel


Sędzia uwzględnił żądanie ewentualne pozwu. Sąd „odfrankowił” umowę kredytu i zasądził na rzecz kredytobiorców nadpłatę rat. 


Sędzia wskazał, iż jego zdaniem eliminacja mechanizmu indeksacji z umowy nie powoduje jej nieważności. Umowę da się wykonywać dalej już bez odwołania się do kursu CHF. Tym samym powstała nadpłata rat, którą bank musi zwrócić powodom. 


Sędzia oparł powyższe rozstrzygnięcie na wytycznych Dyrektywy 93/13, oraz orzecznictwie Sądu Najwyższego. 


Umowa została oparta właśnie na wzorcu umownym, zawierającym klauzulę indeksacyjną, której znaczenia powodom nie wyjaśniono. Bank zaniechał obowiązków informacyjnych w przedmiocie ryzyka walutowego i zmiennej stopy procentowej, co wskazuje na znaczącą nierówność stron. 


Sąd wskazał, że nie jest możliwe zastąpienie klauzuli indeksacyjnej innym postanowieniem, ponieważ po 1. sąd nie posiada takiego uprawnienia, a po 2. jednolite już orzecznictwo stoi na stanowisku, że nie ma w polskim porządku prawnym przepisu dyspozytywnego, który by takie zastąpienie umożliwiał.


Sprawę prowadziła

Adw Beata Broniewicz-Pasieka i zespół Kancelarii.


Pracujemy:

pon-pt

od 9.00 do 17.00

694 803 502

692 035 470

692 032 386

Adwokat Beata Broniewicz Pasieka

Kancelaria Adwokacka

O NAS

ZAKRES USŁUG

AKTUALNOŚCI

GALERIA

RODO

KONTAKT