KOLEJNA UMOWA KREDYTU PKO BP WŁASNY KĄT hipoteczny NIEWAŻNA!

Sunday, 6 February 2022 19:36

Uprzejmie informujemy, że dnia 05.01.2022 r. Sąd Okręgowy w Krakowie (SSO Krzysztof Lisek), I Wydział Cywilny, sygn. akt I C 2193/20 ustalił, że umowa z 2007 r. jest nieważna.


Sąd ustalił nieważność umowy i zasądził na rzecz powódki kwotę 18 634,51 zł oraz 112 741,01 CHF wraz z odsetkami liczonymi od dnia złożenia przez powódkę oświadczenia o niewyrażeniu zgody na pozostawienie klauzul w umowie oraz świadomości konsekwencji uznania umowy za nieważną, czyli od 05.01.2022 r.


Sąd Okręgowy w ustnym uzasadnieniu wskazał, że umowa zawierała klauzule niedozwolone, które nie były sformułowane w sposób jednoznaczny. Klauzule te stanowiły główne świadczenie, ponieważ kreowały zobowiązanie powódki, zatem tym bardziej podlegały ocenie z punktu widzenia ich abuzywności. Bank nie wskazał algorytmu, według którego można ustalić kurs banku, w żadnym punkcie umowy nie zostało wskazane w jaki sposób bank tworzy kurs CHF. Nadto powódka nie miała możliwości wypłaty i spłaty kredytu w CHF w chwili zawarcia umowy.§13 Umowy wskazuje na rachunek ROR prowadzony w PLN.


Sąd zastosował teorię dwóch kondykcji do wzajemnych rozliczeń stron.Sąd odniósł się również do zarzutów przedawnienia, które uznał za bezzasadne w świetle Uchwały SN z dnia 16.02.2021 r., sygn. akt III CZP 11/20.


Pracujemy:

pon-pt

od 9.00 do 17.00

694 803 502

692 035 470

692 032 386

Adwokat Beata Broniewicz Pasieka

Kancelaria Adwokacka

O NAS

ZAKRES USŁUG

AKTUALNOŚCI

GALERIA

RODO

KONTAKT