Epidemia – niepokój rynku uderza w kieszeń frankowiczów. Jakie działania podjąć ?

25/03/20 16:22

     Wahania na rynku finansowym oraz obawa o sytuację gospodarczą powodują, iż krajowa waluta coraz więcej traci na wartości w stosunku do CHF. Jak wynika z publicznie dostępnych danych, kurs CHF jest aktualnie o 10% wyższy niż w kwietniu 2019r. Od listopada 2019r. (niespełna 4 miesiące) zanotowano wzrost tego kursu o 7 – 8 %. Powyższe oczywiście przekłada się na raty kredytu, które mogą być nawet o kilkaset złotych wyższe. Sytuacji nie ułatwia ogólnopolska kwarantanna, która może pociągnąć za sobą istotne ograniczenia, a nawet utratę dochodów licznej grupy kredytobiorców. W dobie ogólnoświatowej epidemii i związanych z tym ograniczeń, znalezienie kilkuset dodatkowych złotych w domowym budżecie na spłatę rat kredytu może okazać się dużym wyzwaniem.

    O ile obecnie większość banków zadeklarowało ułatwienie odroczenia (zawieszenia) spłaty rat kapitałowo – odsetkowych albo rat kapitałowych z jednoczesnym wydłużeniem łącznego okresu spłaty kredytu, to brak jest propozycji dodatkowych rozwiązań dla kredytobiorców posiadających zobowiązania wyrażone w walucie CHF. Stworzenie odrębnego rozwiązania, które zabezpieczyłoby kredytobiorców przed nagłym wzrostem kursu franka szwajcarskiego byłoby wskazane, albowiem sytuacja z tzw. „czarnego czwartku”, kiedy kurs franka szwajcarskiego wzrósł o połowę do rekordowej wartości 5,14 PLN/CHF – może powtórzyć się. Banki każdego dnia zabezpieczają swoje ryzyko kursowe, podczas gdy konsumenci ponoszą nieograniczone ryzyko.

     Wzrost kursu franka szwajcarskiego motywuje do wystąpienia na drogę sądową przeciwko bankom. W orzecznictwie sądowym nadal dominuje pogląd o nieważności umów kredytu indeksowanego/denominowanego do waluty CHF. Pojawiają się także korzystne dla kredytobiorców rozstrzygnięcia związane tzw. „odfrankowieniem” kredytu. Oba rozwiązania przynoszą kredytobiorcom oczywistą korzyść. To z kolei powinno zachęcić kredytobiorców do przyjrzenia się swojej umowie i kontroli jej treści pod kątem ewentualnej sprzeczności z przepisami prawa oraz umieszczenia w niej klauzul niedozwolonych. Zachęcamy do skorzystania z usług kancelarii
i ostatecznego rozwiązania problemów związanych z kredytami indeksowanymi i denominowanymi do waluty CHF.

                                                                                                                  adw. Michalina Adamczyk